De juiste opstelling van de plenaire ruimte is van crusiaal belang bij het verloop van een bijeenkomst. Hier vindt u voorbeelden van opstellingen van het meubilair in de ruimte. Uiteraard kunnen we in overleg de ruimte volledig naar uw wensen inrichten.


in-formele opstellingin-groepjesin-cabaretopstellingin-een kringopstellingin-traditionele u-opstellingaan-de vergadertafelin-voor iets anders


Back to Top